Kokybė

Bendrovės „Medalpas“ veiklos sėkmę lemia ypatingas dėmesys kokybei ir investicijos į nuolatinį jos gerinimą. Įgyvendindami klientų poreikius ir lūkesčius, užtikriname, kad užsakymai bus atlikti laiku, kokybiškai, laikantis nustatytų technologinių ir kitų reikalavimų.  Vykdydami veiklą, aukščiausius kokybės reikalavimus keliame visoms sritims – gamybai, aplinkosaugai, klientų aptarnavimui ir bendrovės valdysenai.

Bendrovėje įdiegta ir sertifikuota kokybės bei aplinkosaugos vadybos sistema, kuri remiasi LST EN ISO 9001:2001 standartų reikalavimais. UAB „Medalpas“ gaminiai yra ženklinami CE ženklu. Šis ženklas rodo, kad produktai atitinka visus Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus, jiems buvo atliktos atitikties įvertinimo procedūros, todėl jie yra saugūs ir gali lanksčiai judėti vieningoje rinkoje.

Gamybos, administracijos ir kitus procesus taip pat planuojame bei įgyvendiname vadovaudamiesi aplinkosaugos politikos principais. Nuolat tobuliname aplinkos apsaugos vadybos sistemą, technologijas, stebime ir analizuojame poveikį aplinkai, diegiame technines naujoves, rūšiuojame atliekas, atiduodame jas perdirbimui bei užtikriname stiklo atliekų panaudojimą antrinėje rinkoje.