LT | EN | RU 

Kokybės ir aplinkosaugos politika

UAB „MEDALPAS“ įsipareigoja užtikrinti aukštą produkcijos kokybę. Klientų poreikių ir lūkesčių tenkinimas yra mūsų sėkmės pagrindas.

UAB „Medalpas“ įsipareigoja klientų užsakymus atlikti laiku, kokybiškai, laikantis nustatytų technologinių reikalavimų, garantuojant, kad produktai atitinka užsakovo ir kokybės reikalavimus.

UAB „Medalpas“ siekia būti konkurentabilia įmone Lietuvos ir Europos rinkose. Siekdama maksimalaus pelno bendrovė kelią sau griežtus reikalavimus, tausojant supančią aplinką ir mažinant jai daromą poveikį.

  UAB „Medalpas“ kokybės ir aplinkosaugos politikos principai:
 • prižiūrėti ir nuolat tobulinti kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą;
 • analizuoti, vertinti ir įgyvendinti klientų poreikius ir lūkesčius;
 • tobulinti gamybos technologijas, diegti technines naujoves, siekti ekologiškai švarios gamybos;
 • sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už gaminių kokybę, savo darbo kokybę bei poveikį aplinkai;
 • laikytis galiojančių teisės aktų, standartų, kitų veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų, įsipareigojimų klientams ir verslo partneriams.

Įmonės vadovybė siekdama užtikrinti kokybę nuolat planuoja ir valdo bendrovės veiklos procesus, susijusius su atliekamų darbų kokybe ir įsipareigojimais užsakovui, vadovybė nuolat ne tik tobulina veiklos procesus didinant technologinį efektyvumą, bet ir nuolat vertina veiklos rezultatus, pagal kuriuos tobulina įmonės veiklą. Bendrovės vadovybė nustato kokybės politiką, tikslus ir uždavinius, bei nuolat analizuoja, kaip veiklos rezultatai atitinka klientų reikalavimus.

  UAB „Medalpas“ vadovybė įsipareigoja:
 • suteikti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinant socialines garantijas;
 • skatinti darbuotojų, kūrybinę iniciatyvą;
 • vertinti darbuotojų nuopelnus ir skatinti juos siekti kuo aukštesnių rezultatų;
 • mažinti daromą neigiamą poveikį aplinkai, taupiai naudoti gamtinius išteklius;
 • skirti reikiamą dėmesį kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemai, nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti bei klientų reikalavimams tenkinti;
 • reguliariai peržiūrėti kokybės ir aplinkos apsaugos politiką, nustatyti ją atitinkančius tikslus.