LT | EN | RU 

Stiklo paketų gamybos eiga

Stiklo paketų gamybos procesas yra griežtai reglamentuotas. Nuo to, kaip tiksliai laikomasi technologinių reikalavimų gamybos eigoje, labai priklauso stiklo paketų kokybė. Stiklo paketai gaminami iš float stiklo.

UAB MEDALPAS visi stiklo paketų gamybos etapai yra pilnai automatizuoti, naudojama moderniausia LISEC gamybos įranga.

I gamybos etapas – stiklo pjaustymas, skiriamųjų rėmelių paruošimas

Stiklo paketų gamyba prasideda nuo didelių stiklo lakštų supjaustymo į reikiamo dydžio gabalus. Procesas pilnai automatizuotas ir kompiuterizuotas. Programinė įranga leidžia taip optimizuoti pjaustymo procesą, kad liktų labai nedaug stiklo atraižų. Stiklo rėžtuvo judesiai valdomi kompiuterio pagalba. Stiklo lakštas ant pjaustymo stalo juda oro pagalvės dėka. Rėžtuvas įrėžia stiklą ir toliau automatiškai stiklo lakštas sulaužomas į gabalus. Labai svarbu, kad procesas vyktų greitai, nes stiklas linkęs rėžių vietoje susiklijuoti. Tam išvengti naudojamas specialus skystis stabdantis stiklo susiklijavimo procesą.

Skiriamsis stiklo paketo rėmelis pirmiausiai yra supjaustomas reikiamo ilgio gabalais, jo vidus užpildomas adsorbentu. Adsorbento kiekis yra griežtai reglamentuotas ir priklauso nuo gaminamo stiklo paketo dydžio. Jis neturi būti mažesnis nei 50 % skiriamojo rėmelio tūrio.

II gamybos etapas – stiklo plovimas

Naudojamas stiklo paketams gaminti stiklas automatinės įrangos pagalba yra labai švariai nuplaunamas. Visas plovimo procesas yra pilnai automatizuotas. Plovimas vyksta specialiai tam skirtose kamerose. Plaunama šepečiais, naudojant demineralizuotą vandenį. Šis gamybos etapas yra labai svarbus, ne nuo stiklo paviršiaus švarumo priklauso stiklo sukibimo su hermetiku kokybė, o tuo pačiu stiklo paketo hermetiškumas.

III gamybos etapas – hermetiko užnešimas ant skiriamojo rėmelio

Ant surinkto ir sujungto skiriamojo rėmelio šonų šiek tiek aukštesnėje nei 1000C temperatūroje 3-4 mm storio sluoksniu užnešamas pirminės hermetizacijos hermetiko masė. Hermetiko 3 mm pločio sluoksnis turi labai tolygiai pasiskirstyti ant rėmelio paviršiaus. Labai svarbu, kad neliktų tuščių tarpų. Spaudžiant stiklus butilo masė plonu vos kelių dešimtųjų mm dalių storio sluoksniu pasiskirsto tarp stiklo bei skiriamojo rėmelio. Butilas labai gerai saugo nuo vandens iš išorės ir iš vidaus stiklo paketo neleidžia išeiti dujoms.

IV gamybos etapas – stiklo ir skiriamojo rėmelio suklijavimas. Pirminė hermetizacija

Šiame gamybos etape stiklas yra sujungiamas su rėmeliu per pirminio hermetiko sluoksnį. Tada naudojant presą stiklai yra suspaudžiami kartu su rėmeliu ir taip laikomi keliasdešimt sekundžių. Per ta laiką hermetikas turi spėti užpildyti mikroįbrėžimus esančius stiklo paviršiuje.

V gamybos etapas – antrinė hermetizacija

Piminei hermetizacijai naudojamas hermetikas nepakankamai tvirtai suklijuoja stiklo paketo kraštą. Todėl naudojama dar ir antrinė hermetizacija. Ant išorinės stiklo paketo dalies užtepamas polisulfidinio, silikoninio ar poliuretaninio hermetiko sluoksnis. Labai svarbu, kad antrinis hermetikas būtų pakankamai tvirtas, elastingas ir nelaidus dujoms bei garams.