LT | EN | RU 

Ko reikėtų vengti

Ko reikėtų vengti

Stiklo paketai yra viena svarbiausių langų ir durų sudedamųjų dalių, todėl juos būtina saugoti, vengti skilimą skatinančių veiksnių.

Ant stiklo nepatariama klijuoti jokių plėvelių (ypač ant tonuotų stiklų),nes esant skirtingai įtampai dėl šilumos, gali suskilti stiklo paketas.

Jeigu stiklo paketo stiklai yra tonuoti, tai jie turi būti pilnai apšviesti arba būti pilnai šešėlyje, nes netolygiai įkaitęs stiklas gali trūkti. Jeigu stiklą veikia didesnis temperatūrų skirtumas nei 36 °C, jis gali sutrūkti.

Šildymo prietaisų nelaikykite mažesniu kaip 30 cm atstumu nuo stiklo paviršiaus, o jeigu stiklas grūdintas – ne arčiau kaip 15 cm. Viryklės, šaldytuvai turi būti ne arčiau kaip 30 cm nuo stiklo paviršiaus.

Šildymo prietaisų, esančių šalia stiklo, temperatūra neturi viršyti 65° C.

Pradėję šildyti patalpas, radiatorių temperatūrą kelkite palaipsniui.

Naudodami kaloriferius nenukreipkite šilto oro srauto į stiklą.

Dėl šaldymo ir kondicionavimo įrenginių, esančių netoli stiklo, taip pat gali trūkti stiklas.

Stiklas gali sutrūkti ir žiemą nešildomose patalpose.

Stiklo paviršius jokiu būdu neturi liestis su vidinėmis ar išorinėmis žaliuzėmis - dėl paviršių temperatūrų skirtumų gali trūkti paketas. Atstumas tarp žaliuzių ir stiklo paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 2 cm.

ĮSPĖJIMAS!

Stiklo paketuose gali pasireikšti fizikiniai reiškiniai, kurie nėra laikomi stiklo paketų trūkumais.

Interferencijos efektas

Stiklo paketuose su poliruotais (float) stiklais gali būti matomas interferencijos efektas. Šis efektas pasireiškia didesnio ar mažesnio intensyvumo spalvotomis zonomis, kurios keičiasi paspaudus stiklus.

Optinė interferencija atsiranda dėl šviesos bangų sutapimo viename taške. Efektas sustiprėja lygiagrečių ar beveik lygiagrečių stiklo paviršių atveju. Interferencijos efektas gali būti matomas viso ar dalies stiklo paviršiaus plote. Interferencijos reiškinys atsiranda atsitiktinai ir jo negalima įtakoti.

Stiklo paketo (dvigubo stiklo) efektas

Stiklo paketas turi uždarą hermetišką tarpą pripildyta oru ar kitomis dujomis. Dujų būklė stiklo pakete nustatoma gamybos vietos altitude, atmosferiniu slėgiu ir temperatūra gamybos metu. Jei stiklo paketas sumontuotas kitoje altitudėje, eksploatacijos metu pasikeičia atmosferinis slėgis arba oro temperatūra, stiklo paketo stiklai deformuojasi, t.y. išsigaubia arba įlinksta. Dėl to gali atsirasti vaizdo per stiklo paketą iškraipymai.

Stiklo paketuose taip pat gali būti matomi įvairaus intensyvumo vaizdo atspindžiai. Atspindžiai gali būti matomi ypač aiškiai, jei yra tamsus fonas arba naudojami stiklai su dangomis (coated).

Anizotropija

Anizotropija yra reiškinys, būdingas grūdintiems stiklams dėl vidinių įtempimų, atsiradusių grūdinimo proceso metu. Dėl anizotropijos gali būti pastebimi tamsūs ratai arba juostos, kurie keičiasi priklausomai nuo žiūrėjimo kampo, jei stiklai yra poliarizuotoje šviesoje arba žiūrima per poliarizuotus stiklus. Poliarizuota šviesa yra ir normalioje dienos šviesoje. Poliarizacijos laipsnis priklauso nuo oro sąlygų ir saulės padėties. Efektas yra ryškiau matomas žiūrint į stiklus įstrižai arba stiklo paketuose, sumontuotose stačiu kampu kampiniuose fasaduose.

end faq

Kodėl susidaro kondensatas tarp stiklų stiklo pakete

Kondensato tarp stiklų susidarymas rodo, kad pažeistas stiklo paketo hermetikas. Dažniausiai hermetiko nesandarumas – tai stiklo paketo gamybos defektas. Tokiu atveju, atsižvelgiant į gamintojo teikiamą garantiją, reikia susisiekti su gamintoju – stiklo paketas turi būti pakeistas. Tačiau pasitaiko atvejų, kai hermetiką pažeidžia per didelis vandens kiekis ant lango rėmo prie paketo. Jis susikaupia dėl užsikimšusių kondensato išbėgimo ertmių. Ilgainiui veikiantis hermetiką vanduo prasiskverbia pro hermetiką, taip paketas pradeda rasoti tarp stiklų. Tokiu atveju paketo defektas nelaikomas garantiniu, o už šią klaidą atsakingas savininkas. Norint išvengti tokios klaidos, reikia prižiūrėti, kad nebūtų užaklintos kondensato nubėgimo ertmės, kad vanduo nepatektų per sienų konstrukcijas į lango vidų (tarp stiklo ir rėmo).